Слово на турецком ders

ders[дерс]
урок, учебный предмет

Dersleri hep en yüksek notlarla geçiyordu ve öğretmenleri tarafından övülüyordu

Он всегда сдавал экзамены на высший балл, и его хвалили учителя

Derslerimin yanı sıra, birçok farklı ilgi alanım vardı ve zamanımı bu alanlara ayırmak istedim

Помимо учебы, у меня было много различных интересов, и я хотел посвятить свое время этим областям

Dört yıl boyunca, sıkı çalışarak, dersleri geçtikçe büyük bir özgüven kazandım

В течение четырех лет, благодаря упорному труду, я обрела большую уверенность в себе, пройдя курсы

Derslerimin yanı sıra, öğrenci kulüplerinde yer aldım ve birçok etkinliğe katıldım

Помимо учебы, я был вовлечен в студенческие клубы и участвовал во многих мероприятиях

İlk dersinde, farklı dans stilleri hakkında bilgi edindi ve farklı teknikleri deneme fırsatı buldu

На первом уроке она узнала о различных направлениях танца и получила возможность попробовать разные техники

Dans dersleri sırasında, Ayşe disiplin ve dayanıklılık kazandı

Во время занятий танцами Айше обрела дисциплину и выносливость