Слово на турецком derece

derece[дередже]
степень, градусы

Şaşılacak derecede küçük bir erkek çocuğu gözlerini dikmiş, ciddi ciddi bana bakıyordu

И увидел забавного маленького человечка, который серьезно меня разглядывал

Şehir merkezindeki nehirler ve denizler, atıklar ve atık su maddeleri nedeniyle ciddi derecede kirlenmiş durumda

Реки и моря в центре города сильно загрязнены отходами и стоками

Bakteriler, çeşitli hastalıkların nedeni olarak bilinir, ancak bazı bakteriler sağlığımız için son derece faydalıdır

Бактерии известны как причина различных заболеваний, но некоторые бактерии чрезвычайно полезны для нашего здоровья

Dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların hayatta kalabilmesi için, doğal döngülerin işleyişi son derece önemlidir

Функционирование природных циклов чрезвычайно важно для выживания всего живого на Земле