Слово на турецком dayanmak

dayanmak[дайанмак]
опираться, терпеть ,выдерживать

Bu birliktelik ve dayanışma, insanların birbirlerine karşı tutumlarını tamamen değiştirdi

Это единство и солидарность полностью изменили отношение людей друг к другу

Bilimin hikayesi çok eski zamanlara dayanır

История науки уходит корнями в глубокую древность

Bugün, dünyanın her yerinde, havacılık teknolojileri Wright Kardeşler'in öncülük ettiği çalışmalara dayanmaktadır

Сегодня во всем мире авиационные технологии основаны на разработках братьев Райт