Слово на турецком davranış

davranış[давраныш]
поведение, поступок

Koyunlar ise Kurt’un bu davranışı üzerine özrünü kabul ederler

Овцы принимают извинения волка за такое поведение

Gün boyunca herkes birbirlerinin davranışlarını dikkatle izledi

В течение всего дня все внимательно следили за поведением друг друга

Özellikle bitkilerin büyüme süreci ve hayvanların davranışları ilgisini çekiyordu

Его особенно интересовали рост растений и поведение животных

Hayvan davranış bilimleri, hayvanların davranışlarını inceleyen bir disiplindir

Наука о поведении животных - это дисциплина, изучающая поведение животных

Hayvan davranış bilimleri, aynı zamanda hayvanlarla etkileşimde bulunan insanlar için de önemlidir

Наука о поведении животных также имеет важное значение для людей, взаимодействующих с животными