Слово на турецком dağ

dağ[даа]
гора

Coğrafyacı denizlerin, nehirlerin, şehirlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilen kişidir

Географ - это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни

Küçük prens büyük bir dağa tırmandı

Маленький принц поднялся на высокую гору

Bir rivayete gören Mervin Dağının en tepesinde tek bir çiçek bulunmaktaymış

По слухам, на вершине горы Мервин был один цветок

Peter rivayeti bulunan bu dağın çok yakında bir köyde yaşamaktaymış.

Питер жил в деревне, очень близко к этой горе, о которой ходили слухи

Dağın zirvesi oldukça yukarıda yer aldığından bu yolculuk haftalarca sürmüş

Поскольку вершина горы находится довольно высоко, это путешествие заняло несколько недель

Ancak, bir gün uzak bir dağın tepesinde görülen garip bir ışık onu meraklandırdı

Однако однажды он был заинтригован странным светом, увиденным на вершине далекой горы

Bir kadın, bir gün dağın tepesinde otururken, güzel bir şehre giden bir yol gördü

Однажды женщина сидела на вершине горы и увидела дорогу, ведущую в прекрасный город

Bir grup maceracı, büyük bir dağa tırmanmaya karar verirler

Группа искателей приключений решила взобраться на большую гору

Maceracılar, dağa tırmanmak için hazırlıklarını yaparlar ve yola çıkarlar

Искатели приключений приготовились к восхождению на гору и отправились в путь

Dağa tırmanırken, maceracılar birçok zorluğun üstesinden gelirler

При восхождении на гору искатели приключений преодолевают множество трудностей

Çoban, kayıp koyunu aramak için tekrar dağlara doğru yola çıktı

Пастух снова отправился в горы на поиски заблудшей овцы

Ailesi ise ona, kayıp koyunu bulmak için tekrar dağlara doğru yola çıktıklarını ve kayıp koyunu bulduklarını söylediler

Семья рассказала ему, что они снова отправились в горы, чтобы найти потерянную овцу, и что они ее нашли

Bir dağın eteklerinde yaşayan bir grup insan vardı

У подножия горы жила группа людей

Ancak bir gün, bir yolculuk yapan bir grup gezgin, dağın eteklerindeki bu insanların yaşadığı bölgeye geldi

Но однажды группа путешественников, отправившись в путь, пришла в местность, где у подножия горы жили эти люди

Dağları aşmak, ormanları keşfetmek ve okyanusların derinliklerine dalmak istedi

Он хотел преодолеть горы, исследовать леса и погрузиться в глубины океанов

Aylin, ilk olarak dağlara tırmanmayı seçti

Айлин решила сначала взобраться в горы

Dağların sessizliği ve doğanın heybeti, ona huzur ve sükunet verdi

Тишина гор и величие природы дарили ему покой и умиротворение