Слово на турецком çünkü

çünkü[чюнкю]
так как, потому что

Daha fazla konuşamamıştı, çünkü gözyaşlarına boğulmuştu

Он больше не мог говорить: потому что вдруг разрыдался

Çünkü artık hiç kimsenin birbirine sabrı kalmamış ve herkes birbirleriyle kavga eder hale gelmiş

Потому что ни у кого больше нет терпения друг к другу, и все друг с другом ссорятся

Ancak şehirde kalması gerekiyordu, çünkü kocası henüz tamamen iyileşmemişti

Но ей пришлось остаться в городе, потому что ее муж еще не полностью выздоровел

Bu kez, Ali daha rahattı çünkü arkadaşlarına yardım ediyordu

На этот раз Али был более спокойным, потому что он помогал своим друзьям

Kara delikler, gökbilimciler ve bilim insanları için oldukça ilginçtir çünkü evrenin doğasına ve çalışma biçimine ilişkin temel sorulara cevap verebilirler

Черные дыры представляют большой интерес для астрономов и ученых, поскольку они могут ответить на фундаментальные вопросы о природе Вселенной и о том, как она работает