çıkarmak

çıkarmak

вынимать, снимать (одежду), убирать, вычитать

Çekmeceden bir kalem kutusu, bir şişe mürekkep, arkası kırmızı, ön kabı ebrulu dörtköşe, kalın, boş bir defter çıkardı

Из ящика стола достал вставочку, пузырек чернил и толстую, в четвертую долю листа записную книжку с обложкой под мрамор и красным корешком

O şarkıyı aklımdan çıkaramıyorum

Я не могу выбросить эту песню из головы

Ancak, resim diğer eserlerin arasında fazla öne çıkıyordu ve Ahmed, resmi sergiden çıkarmaya karar verdi

Однако картина слишком выделялась среди других работ, и Ахмед решил убрать ее с выставки

Kuyumcu, her zaman mükemmel bir iş çıkarmaya çalışırdı

Ювелир всегда старался сделать работу идеально

O, mükemmel işler çıkarmaya çalıştığını düşündüğü için her zaman müşterilerini memnun edememişti

Он не всегда мог удовлетворить своих клиентов, потому что думал, что пытается сделать работу идеально

1990'larda, insandaki tüm genlerin haritasını çıkarmak için büyük bir uluslararası projeye başlandı

В 1990-х годах был начат крупный международный проект по картированию всех генов человека

Bu sorunun yanıtı ise, bitkilerin evriminde ortaya çıkan muhteşem bir adaptasyon örneği olarak karşımıza çıkar

Ответ на этот вопрос является замечательным примером адаптации в эволюции растений

Atölyeler, kurslar ve etkinlikler düzenleyerek gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oldu

Помогали молодым людям раскрыть свой потенциал, организуя семинары, курсы и мероприятия