Слово на турецком çeşitli

çeşitli[чешитли]
разнообразный

Maceracılar, çeşitli tuzaklar ve tehlikelerle karşılaşırlar

На пути искателей приключений встречаются различные ловушки и опасности

O zamandan beri, birçok insan beni kullanarak çeşitli görevlerinde yardımcı oldular

С тех пор многие люди обращались ко мне за помощью в решении различных задач

Okulda çok çalıştım ve çeşitli moda evlerinde staj yaparak tecrübe kazandım

Я много работала в школе и набиралась опыта, проходя стажировку в различных домах моды

İnsanlar, tarihin çeşitli dönemlerinde farklı keşifler yaparak bilime katkıda bulundular

Люди внесли свой вклад в развитие науки, сделав различные открытия в разные периоды истории

Bakteriler, çeşitli hastalıkların nedeni olarak bilinir, ancak bazı bakteriler sağlığımız için son derece faydalıdır

Бактерии известны как причина различных заболеваний, но некоторые бактерии чрезвычайно полезны для нашего здоровья

Kanser, vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir ve çeşitli tipleri vardır

Рак может возникнуть в любой части тела, и существует несколько его типов

Ormanda yürürken, bitki örtüsünün farklı tonları ve çeşitli türlerin zenginliği ile karşılaştı

Прогуливаясь по лесу, он столкнулся с различными оттенками растительности и богатством различных видов животных

Gönüllü çalışmalara katılarak ve çeşitli projelerde yer alarak insanlara destek olmaya başladı

Он начал поддерживать людей, занимаясь волонтерской деятельностью и участвуя в различных проектах

İnsanların hayatlarında olumlu bir etki bırakabilmek için çeşitli sosyal projelerde görev aldı

Он принимал участие в различных социальных проектах, чтобы оказывать положительное влияние на жизнь людей

Emily ve James, masayı kurarak ve çeşitli yiyecekleri hazırlayarak annelerine yardım ederdi

Эмили и Джеймс помогали матери накрывать на стол и готовить различные блюда