Слово на турецком çalışma

çalışma[чалышма]
работа, занятие учебой

Dokuz buçukta çalışmaya başlarım

Я начинаю работать в половине десятого

Ancak, trafik güvenliği konusunda yapılması gereken daha fazla çalışma olduğu konusunda uzmanlar hemfikir

Однако эксперты согласны с тем, что необходимо проделать большую работу по обеспечению безопасности дорожного движения

İkisi birlikte çalışmaya başladı ve köydeki tüm ürünleri topladılar

Они начали работать вместе и собрали все продукты в деревне

Sahneye çıkmak için çok çalışması gerekiyordu, ancak hayallerinin peşinden gitmek için buna değeceğine inanıyordu

Ей пришлось много работать, чтобы выйти на сцену, но она верила, что это стоит того, чтобы следовать своей мечте

Aylin, bir reklam ajansında çalışmaya başladı

Айлин начала работать в рекламном агентстве

Birkaç ay boyunca, Murat'ın icadı için çalışmalarını sürdürdü

В течение нескольких месяцев Мурат продолжал работать над своим изобретением

Günlerce, aylarca çalışmasına rağmen hayalini kurduğu hedefine ulaşamıyormuş

Хотя он работал днями и месяцами, он не мог достичь цели, о которой мечтал

Yaptığı çalışmalar, DNA molekülünün ikili sarmal şeklini gösterdi

Его работа показала, что молекула ДНК имеет форму двойной спирали

Bu alanda yapılan çalışmalar, genetik mühendisliği ve gen tedavisi gibi teknolojilerin geliştirilmesini sağladı

Исследования в этой области привели к развитию таких технологий, как генная инженерия и генная терапия

Curie ailesinin radyasyonla ilgili çalışmaları, sonrasında sağlık sorunlarına neden oldu

Работа семьи Кюри над радиацией впоследствии вызвала проблемы со здоровьем

Bu çalışması, günümüzde renklerin nasıl oluştuğunu ve ışığın nasıl hareket ettiğini anlamamızda büyük bir rol oynar

Эта работа играет важную роль в нашем сегодняшнем понимании того, как формируются цвета и как распространяется свет

Bu çalışması, modern epidemiyolojinin temellerini oluşturdu

Эта работа заложила основы современной эпидемиологии

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, dünya genelinde hayatı olumlu yönde etkilemektedir

Работа ученых оказывает положительное влияние на качество жизни во всем мире

Bitki koruma çalışmaları, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve doğal kaynakların korunması için büyük bir öneme sahiptir

Мероприятия по защите растений имеют большое значение для устойчивого ведения сельского хозяйства и сохранения природных ресурсов

Gönüllü çalışmalara katılarak ve çeşitli projelerde yer alarak insanlara destek olmaya başladı

Он начал поддерживать людей, занимаясь волонтерской деятельностью и участвуя в различных проектах

Kahvaltıdan sonra, aile birlikte evin temizliği için çalışmaya başlardı

После завтрака семья вместе занималась уборкой дома