Слово на турецком çağ

çağ[чаа]
эпоха, время

Bu yüzden ben de boa yılanlarından, ilk çağdaki ormanlardan, ya da yıldızlardan bahsetmeyi bırakıp onların seviyesine indim

Поэтому я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах, я спустился на их уровень

Okul çağına geldiğimde, ilk olarak ilkokula başladım

Когда я достиг школьного возраста, я сначала поступил в начальную школу

Bilim tarihi, antik çağlardan bu yana uzanmaktadır

История науки берет свое начало в глубокой древности

Orta Çağ boyunca, Avrupa'da bilimsel ilerleme yavaşlamıştır, ancak İslam dünyasında bilim ve matematik önemli ölçüde ilerlemiştir

В Средние века научный прогресс замедлился в Европе, но наука и математика значительно продвинулись в исламском мире