cihaz

cihaz

устройство

Bu amaçla, teleskoplar ve diğer cihazlar kullanarak gözlemler yapılır ve veriler toplanır

Для этого проводятся наблюдения и собираются данные с помощью телескопов и других приборов