Слово на турецком canlı

canlı[джанлы]
живой, живущий

Bir gün göldeki diğer canlılar çok güzel bir haber almışlar

Однажды другие существа в озере получили очень хорошую новость

Dünya, birçok canlı türüne ev sahipliği yapar

Земля является домом для множества видов

Biyoloji, canlı organizmaların yapısı, fonksiyonları ve etkileşimleriyle ilgilenir

Биология изучает структуру, функции и взаимодействие живых организмов

Dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların hayatta kalabilmesi için, doğal döngülerin işleyişi son derece önemlidir

Функционирование природных циклов чрезвычайно важно для выживания всего живого на Земле

Son aşamada, chatbot canlı ortama dağıtıldı

На заключительном этапе чатбот был развернут в реальной среде

Renkli balıklar, deniz kaplumbağaları ve resiflerin canlıları ile etkileşimde bulunmanın büyüsüne kapıldı

Захватывает общение с разноцветными рыбами, морскими черепахами и обитателями рифов