Слово на турецком buna

buna[буна]
этому

Canan buna çok üzülmüş ve saatlerce ağlamış

Ханан был очень расстроен и плакал несколько часов

Sahneye çıkmak için çok çalışması gerekiyordu, ancak hayallerinin peşinden gitmek için buna değeceğine inanıyordu

Ей пришлось много работать, чтобы выйти на сцену, но она верила, что это стоит того, чтобы следовать своей мечте

Buna rağmen, kaderleri değişmeye başladı

Тем не менее, их судьба начала меняться

Buna karşılık, doğal afetler de insanların yaşamını etkileyebilir.

В свою очередь, стихийные бедствия могут повлиять и на жизнь людей