Слово на турецком boyunca

boyunca[бойунджа]
в течение, на протяжении

Neyse, mesleğim gereği , yaşamım boyunca birçok önemli insanla bir arada bulundum

На своем веку я много встречал разных серьезных людей

Aynı zamanda, sanatçının hayranları ve ailesi için de hayatı boyunca yapmış olduğu eserleri hatırlamaya devam etmeleri gerektiğini gösterir

В то же время для поклонников и семьи художника это также показывает, что они должны продолжать помнить о работе, которую он делал на протяжении всей своей жизни

Uçakla yolculuk, uçuş süresi boyunca güzel bir film izleyerek veya kitap okuyarak geçirilebilir

Путешествие на самолете можно провести за просмотром хорошего фильма или чтением книги в течение всего полета

Yolculuğu boyunca, birçok zorlukla karşılaştı ancak hiçbiri onun hedefinden vazgeçmesine izin vermedi

На протяжении всего своего пути он сталкивался со многими трудностями, но ни одна из них не позволила ему отказаться от своей цели

Ali, enerjik ve hayatı boyunca pek çok şey yapmayı planlamış bir adamdı

Али был энергичным человеком, который планировал многое сделать в своей жизни

Yusuf, hayatı boyunca hep meraklı ve keşfetmeyi seven bir kişilikteydi

На протяжении всей своей жизни Юсуф всегда был любознательным и любил исследовать

Yol boyunca o pek çok zorlukla karşılaştı

На этом пути он столкнулся со многими трудностями

Bir adam, uzun yıllar boyunca bir şirkette çalışıyordu

Мужчина много лет работал в компании

Bir genç kız, hayatı boyunca dans etmeyi sevdi

Девушка всю жизнь любила танцевать

Genç kadının adı Aylin'di ve hayatı boyunca hep müzikle ilgilenmişti

Молодую женщину звали Айлин, и она всю жизнь интересовалась музыкой

Aylin, yıllar boyunca İstanbul'un sokaklarında müzik yaparak geçimini sağladı

Айлин зарабатывала на жизнь, занимаясь музыкой на улицах Стамбула в течение многих лет

Stüdyoda uzun saatler boyunca çalışan Zeynep, albümünün tamamlanmasına yardımcı olan birçok müzisyen ve yapımcı ile tanıştı

Работая долгие часы в студии, Зейнеп познакомилась со многими музыкантами и продюсерами, которые помогли ей завершить работу над альбомом

Zeynep, kısa sürede ünlü bir şarkıcı haline geldi ve müzik kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı

Зейнеп за короткое время стала известной певицей и добилась немалых успехов в своей музыкальной карьере

Birkaç ay boyunca, Murat'ın icadı için çalışmalarını sürdürdü

В течение нескольких месяцев Мурат продолжал работать над своим изобретением

Eşini yıllar önce kaybetmiş ve çocuğu olmadığı için hayatı boyunca yalnız kalmıştı

Она потеряла мужа много лет назад и всю жизнь была одинока, потому что у нее не было детей

Üçü, hastanede geçirdikleri zaman boyunca birbirlerini desteklemeye başladılar

Втроем они стали поддерживать друг друга во время пребывания в больнице

Dört yıl boyunca, sıkı çalışarak, dersleri geçtikçe büyük bir özgüven kazandım

В течение четырех лет, благодаря упорному труду, я обрела большую уверенность в себе, пройдя курсы

Hayatım boyunca birçok zorlukla karşılaştım ama her zaman pes etmedim

В своей жизни я сталкивался со многими трудностями, но я никогда не сдавался

Hayatım boyunca birçok zorlukla karşılaştım, ama pes etmedim

В моей жизни было много трудностей, но я не сдался

Hayatım boyunca, ailem, arkadaşlarım ve iş arkadaşlarım gibi birçok harika insanla tanıştım

На протяжении своей жизни я встретил много замечательных людей, таких как моя семья, друзья и коллеги

Birkaç saat boyunca arama yaptıktan sonra, kaşifler bir kaya yığınına rastladılar

После нескольких часов поисков исследователи наткнулись на груду камней

Bu çocuk, hayatı boyunca hiç bisiklet kullanmamış

Этот мальчик никогда в жизни не ездил на велосипеде

Gün boyunca herkes birbirlerinin davranışlarını dikkatle izledi

В течение всего дня все внимательно следили за поведением друг друга

Uzun süre boyunca koyunu aradı, ama sonuçta onu bulamadı

Он долго искал овцу, но в конце концов не смог ее найти

Birkaç gün boyunca ormanda hayatta kalmaya çalıştılar ve su ve yiyecek aradılar

В течение нескольких дней они пытались выжить в лесу, искали воду и еду

Bu yüzden, hayatı boyunca her zaman mücadele etmeyi sürdürdü

Вот почему на протяжении всей своей жизни он всегда продолжал бороться

Bu insanlar, yıllar boyunca sadece kendi topraklarında yaşayarak kendi kültürlerini korumuşlardı

В течение многих лет эти люди сохраняли свою культуру, живя только на своей собственной земле

Okul hayatım boyunca özellikle matematik ve bilim konularına meraklıydım

На протяжении всей моей школьной жизни я особенно интересовался математикой и естественными науками

Okul hayatım boyunca müziği sürdürdüm ve birçok yerel müzik yarışmasında ödüller kazandım

Я занимался музыкой на протяжении всей школьной жизни и занимал призовые места во многих местных музыкальных конкурсах

Üniversite yıllarım boyunca, birçok sergide yer aldım ve bazı ödüller kazandım

В университетские годы я принимал участие во многих выставках и получил несколько наград

Orta Çağ boyunca, Avrupa'da bilimsel ilerleme yavaşlamıştır, ancak İslam dünyasında bilim ve matematik önemli ölçüde ilerlemiştir

В Средние века научный прогресс замедлился в Европе, но наука и математика значительно продвинулись в исламском мире

Tarih boyunca uçan bir mekanizmanın gerçekten var olup olmadığını merak etti

На протяжении всей истории он задавался вопросом, существует ли летающий аппарат на самом деле