Слово на турецком çıkmak

çıkmak[чыкмак]
выйти, приходить, появиться

Derken karşısına üç ayaklı bir masa çıktı

Тогда перед ней возник трехногий стол

Derken bir sabah, güneşin doğuşuyla birlikte çıktı ortaya

И вот наконец, однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись

Karşısına bir gül bahçesi çıktı

Перед ним был сад, полный роз

Kaş yaparken göz çıkarmak

(досл. Выколоть глаз, выщипывая брови) - "оказать медвежью услугу"

Çocukların ailesi bu mikropla nasıl başa çıkacaklarını bir türlü bilememişler

Родители детей не знали, как справиться с этим микробом

Melisa, annesinden izin alarak hemen dışarıya çıkmıştır

С разрешения матери Мелиса сразу же вышла на улицу

Bir gün, ülkenin başkentinde büyük bir çevre kirliliği skandalı ortaya çıktı

Однажды в столице страны разразился крупный скандал, связанный с загрязнением окружающей среды

Türkiye'de son yılların en büyük yolsuzluk skandalı, ülkenin en büyük bankalarından birinin ortaya çıktı

Крупнейший коррупционный скандал последних лет в Турции разразился в одном из крупнейших банков страны

Skandal, banka yöneticilerinin ve iş adamlarının yaklaşık 2 milyar dolarlık yolsuz işlem yaptığı ortaya çıktı

Скандал показал, что руководители банков и бизнесмены были вовлечены в коррупционные сделки на общую сумму около $2 млрд

Bir gün, Ayşe tekrar yola çıkmak istedi

Однажды Айша снова захотела отправиться в путь

Ali, köyündeki insanların yiyecek ve ihtiyaçlarını karşılamak için avlanmaya çıkmıştı

Али охотился, чтобы обеспечить людей в своей деревне едой и предметами первой необходимости

Yeni yerinde, Ayşe hayatın zorluklarıyla başa çıkmak zorunda kalır

На новом месте Айше приходится справляться с трудностями жизни

Sahneye çıkmak için çok çalışması gerekiyordu, ancak hayallerinin peşinden gitmek için buna değeceğine inanıyordu

Ей пришлось много работать, чтобы выйти на сцену, но она верила, что это стоит того, чтобы следовать своей мечте

Bir zamanlar, çölde yaşayan bir bedevi, yalnız başına uzun bir yolculuğa çıkmıştı

Однажды бедуин, живущий в пустыне, отправился в одиночку в дальний путь

Nihayet tepenin üstüne çıktığında, çok mutlu oldu

Когда он, наконец, добрался до вершины холма, он был очень счастлив

Bir genç kız, hayatındaki tüm sorunlardan kaçmak için bir yolculuğa çıktı

Молодая девушка отправилась в путешествие, чтобы сбежать от навалившихся на нее проблем в жизни

Maceracılar, dağa tırmanmak için hazırlıklarını yaparlar ve yola çıkarlar

Искатели приключений приготовились к восхождению на гору и отправились в путь

Zeynel, bir gün ormanda ava çıktı

Однажды Зейнел отправился на охоту в лес

Emre, arkadaşının önerisine kulak verdi ve birkaç hafta içinde bavulunu hazırlayıp yola çıktı

Эмре прислушался к совету своего друга, собрал чемодан и через несколько недель отправился в путь

Kadın bavulunu hazırlayıp bir sonraki trenle yola çıktı

Женщина собрала чемодан и уехала на следующем поезде

Ancak, her zaman güçlü kalmaya çalışıyorum ve sorunlarla başa çıkmaya çalışıyorum

Тем не менее, я всегда стараюсь оставаться сильной и пытаюсь справиться с проблемами

Bir zamanlar, ıssız bir ormanda bir grup kaşif yürüyüşe çıkmıştı

Однажды группа исследователей отправилась на прогулку в безлюдный лес

Bir çoban ve koyunları güneşli bir günde otlamaya çıkmıştı

Пастух и его овцы паслись в солнечный день

Çoban, kayıp koyunu aramak için tekrar dağlara doğru yola çıktı

Пастух снова отправился в горы на поиски заблудшей овцы

Adada bir fırtına çıktı ve araştırmacıların kaldığı baraka yıkıldı

На острове был шторм, и хижина исследователей рухнула

Evrim teorisi, türlerin zamanla değiştiğini ve yeni türlerin ortaya çıktığını öne sürer

Теория эволюции утверждает, что виды изменяются с течением времени и появляются новые виды

Sahneye çıkmak ve kendini ifade etmek için cesaret kazandı

Он набрался смелости выйти на сцену и выразить себя