Слово на турецком bitirmek

bitirmek[битирмек]
заканчивать, завершать

Ayşe, zor bir aile ortamında büyümüştür ve okulu bitirmeyi başarmıştır

Айше выросла в трудной семейной обстановке и сумела закончить школу

Ahmet, genç yaşında okulunu bitirdikten sonra iş hayatına atıldı

Ахмет начал свой бизнес после окончания школы в юном возрасте

İlkokulu bitirdikten sonra ortaokula gittim ve burada yeni arkadaşlar edindim

После окончания начальной школы я перешел в среднюю школу, где у меня появились новые друзья

Liseyi bitirdikten sonra, üniversite için başka bir şehre gitmek istedim

После окончания средней школы я хотел переехать в другой город, чтобы поступить в колледж