Слово на турецком birlikte

birlikte[бирликте]
вместе, вместе с

Derken bir sabah, güneşin doğuşuyla birlikte çıktı ortaya

И вот наконец, однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись

Yine de birlikte yürümeye başladık.

Но все-таки мы пустились в путь

Hep birlikte mutlu, huzurlu bir arkadaşlık kurarlar

Они строят вместе счастливую, мирную дружбу

Daha sonra tüm gün birlikte oyunlar oynamaya başlayıp harika birer dost olmuşlar

Потом они стали играть вместе весь день и стали большими друзьями

Dışarıda oyun oynama halinde olanlare

Обратившись к тем, кто играл на улице, он сказал: "Давайте играть все вместе?

Turizm sektörü, turist sayısının artmasıyla birlikte işletmelerinin kazançlarının da artmasını bekliyor

Туристический сектор ожидает, что доходы его предприятий увеличатся с ростом числа туристов

Zamanla, Max ve kedi en iyi arkadaş haline geldiler ve hep birlikte mutluydular

Со временем Макс и кот стали лучшими друзьями и всегда были счастливы вместе

İkisi birlikte çalışmaya başladı ve köydeki tüm ürünleri topladılar

Они начали работать вместе и собрали все продукты в деревне

Adam, birkaç arkadaşıyla birlikte yerel bir gönüllü grubuna katıldı

Адам присоединился к местной волонтерской группе вместе с несколькими друзьями

İkisi birlikte vakit geçirmeye başladılar ve kısa sürede aşık oldular

Они стали проводить время вместе и вскоре полюбили друг друга

Bununla birlikte, Ahmet, zorlukların üstesinden gelmek için çabaladı ve uygulamasını daha da geliştirdi

Тем не менее, Ахмет старался преодолеть трудности и продолжал развивать свою практику

Burada, yeni fikirler üretmek ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre kampanyalar hazırlamak için diğer ekip üyeleriyle birlikte çalışıyordu

Здесь он работал с другими членами команды над генерированием новых идей и разработкой кампаний, основанных на потребностях клиентов

Çocukluğumda, ailemle birlikte mutlu bir hayatımız vardı

Когда я был ребенком, у меня была счастливая жизнь с моей семьей

Üniversiteye gitmeden önce, ailemle birlikte seyahat etmeye başladım ve bu benim hayatımı tamamen değiştirdi

Перед поступлением в университет я начал путешествовать со своей семьей, и это полностью изменило мою жизнь

Çocukluğumda, sık sık dışarıda oynardım ve arkadaşlarımla birlikte bisiklet sürer, futbol oynar ve yüzme havuzuna giderdik

В детстве я часто играл на улице, вместе с друзьями мы катались на велосипедах, играли в футбол и ходили в бассейн

Gitar çalmayı öğrendim ve arkadaşlarımla birlikte bir rock grubu kurduk

Я научился играть на гитаре и создал рок-группу со своими друзьями

Yeni topluluk, birlikte çalışarak kendi evlerini, tarlalarını ve okullarını inşa etti

Работая вместе, новая община построила свои собственные дома, поля и школы

Birlikte hareket ederek daha güçlü olabilir ve zorlukları daha kolay aşabiliriz

Действуя сообща, мы можем быть сильнее и легче преодолевать трудности

Büyüdükçe, ailemle birlikte evimizde güzel anılar biriktirdik

Когда я вырос, мы с семьей создалl

Eşi Pierre Curie ile birlikte, uranyumun radyoaktif özelliklerini keşfettiler

Вместе со своим мужем Пьером Кюри они открыли радиоактивные свойства урана

1940'larda, elektronik bilgisayarların geliştirilmesiyle birlikte, modern bilgisayarların temelleri atılmaya başlandı

В 1940-х годах, с развитием электронных вычислительных машин, были заложены основы современных компьютеров

Günümüzde çevreye duyarlılığın artmasıyla birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi de artmaktadır

Сегодня, с ростом экологической сознательности, интерес к возобновляемым источникам энергии также продолжает расти

Ahmet, ekibiyle birlikte uzun bir araştırma ve geliştirme sürecine girdi

Ахмет вместе со своей командой прошел через долгий процесс исследований и разработок

Üretim aşamasında kalite kontrol süreçleriyle birlikte, telefonların düzgün çalıştığından ve standartlara uyduğundan emin olundu

Вместе с процессами контроля качества на этапе производства, следя за тем, чтобы телефоны работали правильно и соответствовали стандартам

Bir grup deniz biyoloğu ve araştırmacı, bu karmaşık ekosistemin korunması için çalışırken, seyirciler onlarla birlikte bu heyecan verici yolculuğa katılır

Пока группа морских биологов и исследователей работает над защитой этой сложной экосистемы, зрители присоединяются к ним в этом захватывающем путешествии

Kahvaltıdan sonra, aile birlikte evin temizliği için çalışmaya başlardı

После завтрака семья вместе занималась уборкой дома

Hepsi birlikte ev işlerini yaparken, birbirlerine yardım eder ve eğlenirlerdi

Все они помогали друг другу по хозяйству, помогали друг другу и весело проводили время

Evdeki işler bitince, aile rahatlamak ve birlikte zaman geçirmek için bir araya gelirdi

Когда работа по дому была закончена, семья собиралась вместе, чтобы отдохнуть и провести время вместе

Bahçede piknik yapar, oyunlar oynar ve birlikte film izlerlerdi

Они устраивали пикники в саду, играли в игры и вместе смотрели фильмы.

Akşamları, herkes bir araya gelerek günün olaylarını paylaşır ve birlikte keyifli vakit geçirir

По вечерам все собираются вместе, чтобы рассказать о событиях дня и хорошо провести время

Masanın etrafında toplanır, birlikte yemek yer ve birbirleriyle sohbet ederler

Они собираются за столом, вместе едят и общаются друг с другом

Misafirin varlığıyla birlikte evde yeni bir enerji ve neşe hakim oldu

С появлением гостя в доме вновь воцарились энергия и радость

Bay Wilson, aileyle birlikte yemek pişirmeyi öğrendi ve hepsi birlikte keyifli akşam yemekleri hazırladılar

Мистер Уилсон учился готовить вместе с семьей, и они все вместе готовили вкуснейшие ужины

Nazlı, annesi ve babasıyla birlikte mütevazı bir evde yaşıyordu

Назли жила в скромном доме со своими мамой и папой

Birlikte evi süpürürler, mobilyaları silerler ve pencereleri parlatırlardı

Вместе они подметали дом, протирали мебель и полировали окна

Birlikte tohumları eker, bitkileri sulardı

Они вместе засеяли семена и полили растения

Birlikte sofraya oturduklarında, paylaşım ve sevgi dolu anlar yaşarlardı

Когда они вместе сидели за столом, они наслаждались моментами общения и близости друг к другу