Слово на турецком birlik

birlik[бирлик]
объединение, союз

İkisi birlikte çalışmaya başladı ve köydeki tüm ürünleri topladılar

Они начали работать вместе и собрали все продукты в деревне

Adam, birkaç arkadaşıyla birlikte yerel bir gönüllü grubuna katıldı

Адам присоединился к местной волонтерской группе вместе с несколькими друзьями

İkisi birlikte vakit geçirmeye başladılar ve kısa sürede aşık oldular

Они стали проводить время вместе и вскоре полюбили друг друга

Bununla birlikte, Ahmet, zorlukların üstesinden gelmek için çabaladı ve uygulamasını daha da geliştirdi

Тем не менее, Ахмет старался преодолеть трудности и продолжал развивать свою практику

Üniversiteye gitmeden önce, ailemle birlikte seyahat etmeye başladım ve bu benim hayatımı tamamen değiştirdi

Перед поступлением в университет я начал путешествовать со своей семьей, и это полностью изменило мою жизнь

Bu birliktelik ve dayanışma, insanların birbirlerine karşı tutumlarını tamamen değiştirdi

Это единство и солидарность полностью изменили отношение людей друг к другу

ABD, Sovyetler Birliği'nin liderliğini devirmek için uzay yarışına hızla girdi

Соединенные Штаты быстро включились в космическую гонку, чтобы свергнуть лидерство Советского Союза