Слово на турецком birkaç

birkaç[биркач]
несколько

Adam, birkaç arkadaşıyla birlikte yerel bir gönüllü grubuna katıldı

Адам присоединился к местной волонтерской группе вместе с несколькими друзьями

Birkaç gün sonra köpek iyileşti ve tekrar hareket edebilir hale geldi

Через несколько дней собака поправилась и снова смогла двигаться

Birkaç kez iş değiştirdi ama hiçbirinde tam anlamıyla mutlu olamadı

Он несколько раз менял работу, но никогда не был полностью доволен

Emre, arkadaşının önerisine kulak verdi ve birkaç hafta içinde bavulunu hazırlayıp yola çıktı

Эмре прислушался к совету своего друга, собрал чемодан и через несколько недель отправился в путь

Birkaç ay boyunca, Murat'ın icadı için çalışmalarını sürdürdü

В течение нескольких месяцев Мурат продолжал работать над своим изобретением

Aylin, gençle birkaç kez daha buluştu ve birbirlerine daha da yakınlaştılar

Айлин встречалась с юношей еще несколько раз, и они становились все ближе друг к другу

Birkaç hafta sonra, Emre'nin annesi de hastalanmıştı

Несколько недель спустя заболела и мать Эмре

Mezun olduktan sonra, iş aramaya başladım ve birkaç farklı işte çalıştım

После окончания учебы я начал искать работу и работал на нескольких разных должностях

Birkaç yıl çalıştıktan sonra, üniversiteye gitmek için yeterli parayı biriktirdim

Проработав несколько лет, я скопил достаточно денег, чтобы поступить в университет

Konserlerimizle bir hayran kitlesi oluşturduk ve birkaç müzik festivalinde çalmaya başladık

Мы создали базу поклонников благодаря нашим концертам и начали выступать на нескольких музыкальных фестивалях

Güneş yavaş yavaş batmaya başladığında, kaşifler birkaç kilometre ötedeki bir nehirin yakınına gelmişlerdi

Когда солнце начало медленно садиться, исследователи подошли к реке, расположенной в нескольких километрах от них

Birkaç saat boyunca arama yaptıktan sonra, kaşifler bir kaya yığınına rastladılar

После нескольких часов поисков исследователи наткнулись на груду камней

Birdenbire, bir arkadaşları birkaç metre ötede tuhaf bir şey gördüğünü söyledi

Вдруг их друг сказал, что увидел что-то странное в нескольких метрах от них

Elma ağacı, her yıl bol miktarda lezzetli elmalar üretirken, armut ağacı sadece birkaç küçük armut verebiliyordu

Яблоня каждый год давала огромное количество вкусных яблок, в то время как грушевое дерево могло дать только несколько маленьких груш

Birkaç yıl sonra, armut ağacı artık daha güçlü ve daha büyük bir ağaç haline gelmişti

Через несколько лет грушевое дерево выросло в сильное и большое дерево

Ancak, bisiklet sürmeyi öğrenmeden önce birkaç kez düşmüş

Однако он несколько раз падал, прежде чем научился ездить на велосипеде

Birkaç gün boyunca ormanda hayatta kalmaya çalıştılar ve su ve yiyecek aradılar

В течение нескольких дней они пытались выжить в лесу, искали воду и еду

Konserler vermeye başladım ve birkaç yıl içinde birçok ünlü konser salonunda sahne aldım

Я начал давать концерты и в течение нескольких лет выступал во многих известных концертных залах

Bu uçuş, sadece birkaç saniye sürse de, havacılık tarihinde devrim niteliği taşıyan bir olaydı

Хотя этот полет длился всего несколько секунд, он стал революционным событием в истории авиации