Слово на турецком çalışmak

çalışmak[чалышмак]
работать, пытаться

Tabii ki ben de daha fazlasını öğrenmeye çalıştım

Конечно, я попытался узнать больше

Ahmed, çalıştığı inşaat şirketinde güvenliğin önemsenmediğini ve işçilerin haklarının ihlal edildiğini iddia ediyordu

Ахмед утверждал, что строительная компания, в которой он работал, игнорировала технику безопасности и нарушала права рабочих

Geçen yıl, Türkiye'nin güney sahil kenti Antalya'da ortalama 12 saat çalışan 2000 işçiden 300'ü işyerindeki güvensiz koşullardan şikayetçiydi

В прошлом году 300 из 2 000 рабочих в южном турецком прибрежном городе Анталья пожаловались на небезопасные условия труда, работая в среднем по 12 часов в день

O, geri dönmenin yolunu bulmak için çalıştı ama her yerde aynı görünüyordu

Он пытался найти дорогу назад, но везде все выглядело одинаково

Ancak, o sessizce bekledi ve kendine gelmeye çalıştı

Однако он спокойно ждал и пытался прийти в себя

Ali, köyde tüccar olarak çalışırken, Ahmet ise bir çiftçiydi

Али работал торговцем в деревне, а Ахмет был фермером

Bir adam, uzun yıllar boyunca bir şirkette çalışıyordu

Мужчина много лет работал в компании

Yıllarca çalıştıktan sonra, şirkette yüksek bir pozisyona yükseldi

После нескольких лет работы он занял высокое положение в компании

İşi büyüdükçe çalışan sayısını artırdı ve birçok yeni müşteri kazandı

По мере роста бизнеса он увеличил число сотрудников и приобрел много новых клиентов

Burada, yeni fikirler üretmek ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre kampanyalar hazırlamak için diğer ekip üyeleriyle birlikte çalışıyordu

Здесь он работал с другими членами команды над генерированием новых идей и разработкой кампаний, основанных на потребностях клиентов

Her zaman çalışkan ve azimli biri olmuştu, ancak bu yeni ilişkisi sayesinde hayatındaki her şey daha anlamlı hale geldi

Он всегда был трудолюбивым и целеустремленным, но эти новые отношения сделали все в его жизни более значимым

Stüdyoda uzun saatler boyunca çalışan Zeynep, albümünün tamamlanmasına yardımcı olan birçok müzisyen ve yapımcı ile tanıştı

Работая долгие часы в студии, Зейнеп познакомилась со многими музыкантами и продюсерами, которые помогли ей завершить работу над альбомом

Bilim adamı olan Murat, yıllarca bir laboratuvarda çalıştıktan sonra sonunda büyük bir keşif yaptı

Мурат, ученый, наконец-то сделал великое открытие после долгих лет работы в лаборатории

Elif, şehirde çalışan bir avukattı ve son dönemde oldukça meşguldü

Элиф была адвокатом, работающим в городе, и в последнее время была очень занята

Mezun olduktan sonra, iş aramaya başladım ve birkaç farklı işte çalıştım

После окончания учебы я начал искать работу и работал на нескольких разных должностях

Şimdi, terapist olarak çalışıyorum ve hayatımın amacını bulduğumu hissediyorum

Сейчас я работаю психотерапевтом и чувствую, что нашла цель своей жизни

Benim hayalim, bir gün bir şirkette çalışmak ve insanlara yardımcı olmaktı

Я мечтала однажды работать в компании и помогать людям

Dört yıl boyunca, sıkı çalışarak, dersleri geçtikçe büyük bir özgüven kazandım

В течение четырех лет, благодаря упорному труду, я обрела большую уверенность в себе, пройдя курсы

Ancak, artık daha fazla bilgi sahibi olduğu için daha verimli bir şekilde çalışabiliyordu

Однако теперь, когда у него было больше информации, он мог работать более эффективно

Ama annem ve babam bize hep güzel bir hayat sunmak için çalıştılar

Но мама и папа всегда старались дать нам хорошую жизнь

Azimli ve çalışkan oldum ve bu sayede hayallerimi gerçekleştirdim

Я был решительным и трудолюбивым и тем самым реализовал свои мечты

Ancak, her zaman güçlü kalmaya çalışıyorum ve sorunlarla başa çıkmaya çalışıyorum

Тем не менее, я всегда стараюсь оставаться сильной и пытаюсь справиться с проблемами

Şimdi bir yönetici olarak çalışıyorum ve hayatımdan memnunum

Сейчас я работаю менеджером и доволен своей жизнью

Birkaç gün boyunca ormanda hayatta kalmaya çalıştılar ve su ve yiyecek aradılar

В течение нескольких дней они пытались выжить в лесу, искали воду и еду

Bu nedenle, Dünya'yı korumak ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak önemlidir

Поэтому важно защищать Землю и работать над созданием устойчивого будущего