Logo LINGOBOT TürkiyeСамоучитель турецкого языка для русскоязычных

Слово «birbiri». Перевод на русский и примеры использования

birbiriдруг друга (в переводе на русский язык)

Как звучит «друг друга (birbiri) на турецком»

Примеры использования слова birbiri в различных предложениях

1

TR: Bu birliktelik ve dayanışma, insanların birbirlerine karşı tutumlarını tamamen değiştirdi

RU: Это единство и солидарность полностью изменили отношение людей друг к другу

2

TR: Aile fertleri birbirlerine çok bağlıymış

RU: Жила одна семья. Члены семьи были очень близки друг к другу

3

TR: Kadın, yangından sonra kasabanın birbirine kenetlenme gücünü daha iyi anlamıştı

RU: После пожара женщина осознала всю силу сплоченности города

4

TR: Bu olay onların hayatlarını değiştirdi ve birbirleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı oldu

RU: Это событие изменило их жизни и помогло им установить более прочную связь друг с другом

5

TR: İnsanlar, birbirleriyle su kaynakları hakkında anlaşmazlıklar yaşamaya başladılar

RU: Люди начали спорить друг с другом по поводу водных ресурсов

6

TR: Araştırmacılar, adanın keşfinde birbirleriyle işbirliği yaparak harika bir zaman geçirdiler

RU: Исследователи отлично провели время, сотрудничая друг с другом в исследовании острова

7

TR: Şimdi bir bakışta Çin ile Arizona’yı birbirinden ayırabiliyorum

RU: Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны

8

TR: Ancak, kasabadaki insanların birbirine yardım etme ruhu her zaman devam etti

RU: Однако в городе навсегда сохранился дух взаимопомощи

9

TR: Çünkü artık hiç kimsenin birbirine sabrı kalmamış ve herkes birbirleriyle kavga eder hale gelmiş

RU: Потому что ни у кого больше нет терпения друг к другу, и все друг с другом ссорятся

10

TR: Daha sonra, Edwin Hubble evrenin genişlediğini ve galaksilerin birbirlerinden uzaklaştığını keşfetmiştir

RU: Позже Эдвин Хаббл обнаружил, что Вселенная расширяется, а галактики удаляются друг от друга

11

TR: Bu, hem insanları birbirine yakınlaştırdı hem de hayatlarına yeni bakış açıları kazandırdı

RU: Это сблизило людей и позволило им по-новому взглянуть на свою жизнь

12

TR: Tarım yaparlar, hayvan yetiştirirler ve birbirlerine destek olurlar

RU: Они занимаются сельским хозяйством, разводят животных и поддерживают друг друга

13

TR: Gün boyunca herkes birbirlerinin davranışlarını dikkatle izledi

RU: В течение всего дня все внимательно следили за поведением друг друга

14

TR: Başlangıçta zorlu bir süreçti, ancak zamanla insanlar birbirlerine yardım etmeye başladılar ve yeni bir toplum oluşturdular

RU: Вначале это был трудный процесс, но со временем люди стали помогать друг другу и образовали новое общество

15

TR: İlk başta, yabancı insanlar ve köylüler arasında bir dil engeli vardı ve birbirlerini anlamakta zorluk çekiyorlardı

RU: Вначале между иностранцами и жителями деревни существовал языковой барьер, и им было трудно понимать друг друга

16

TR: Bu insanlar, birbirleriyle çok fazla konuşmuyorlardı ve büyük çoğunluğu kendi işleriyle uğraşıyordu

RU: Эти люди мало разговаривали друг с другом, большинство из них были заняты своими делами

Учите турецкий с LINGOBOT 👀

Изучайте грамматику на сайте. Здесь нет рекламы и это бесплатно.

Используйте телеграм-приложение для пополнения словарного запаса.

Тренажер слов LINGOBOT построен на базе интервальной системы тренировок. Интервальный способ изучения слов позволяет раз за разом улучшать качество усвоения лексики, и спустя 1-2 месяца интенсивных занятий, начать применять словарный запас на практике. Стоимость платной подписки в телеграм — 380 рублей в месяц. Версия с ограничениями бесплатна.