bilinmek

bilinmek

быть известным

Sanatçı, evinde yalnız başına bulununca, bilinmeyen nedenlerle hayatını kaybetti

Художник умер по неизвестным причинам, после чего был найден один в своем доме

Ali, müzik yeteneğiyle biliniyordu, bu nedenle yarışmaya katılmaya karar verdi

Али был известен своим музыкальным талантом, поэтому он решил принять участие в конкурсе

Ancak o zamanlar Bitcoin henüz çok az biliniyordu ve garson ödemenin doğru şekilde yapılıp yapılmadığını bilmiyordu

Однако в то время биткоин был еще мало известен, и официант не знал, правильно ли был произведен платеж

Bu proje, İnsan Genom Projesi olarak biliniyordu ve birçok ülkeden binlerce bilim insanı tarafından yürütüldü

Этот проект был известен как Проект генома человека и проводился тысячами ученых из многих стран

Su bitkileri arasında en iyi bilinen örneklerden biri, nilüferlerdir

Одним из наиболее известных примеров водных растений является водяная лилия

Kanserin nedeni tam olarak bilinmese de, genetik faktörler, çevresel faktörler ve yaşam tarzı seçimleri gibi birçok faktörün kanser oluşumunda etkisi olduğu düşünülmektedir

Хотя причина возникновения рака точно не известна, считается, что многие факторы, такие как генетические факторы, факторы окружающей среды и выбор образа жизни, влияют на образование рака