Logo LINGOBOT TürkiyeСамоучитель турецкого языка для русскоязычных

Слово «büyük». Перевод на русский и примеры использования

büyükбольшой (в переводе на русский язык)

Как звучит «большой (büyük) на турецком»

Примеры использования слова büyük в различных предложениях

1

TR: Sonunda, büyük bir ressam oldu ve dünyanın dört bir yanındaki insanların kalplerine dokundu

RU: В конце концов, он стал великим художником и затронул сердца людей по всему миру

2

TR: Ama elbette ki büyükler buna inanmazlar

RU: Взрослые вам, конечно, не поверят

3

TR: Kız, cesaretini toplayarak yarışmaya katıldı ve büyük ödülü kazandı

RU: Девушка набралась смелости, приняла участие в конкурсе и выиграла главный приз

4

TR: Dünyanın en büyük devasa yaratıklarından biri olan mavi balinaların neden bu kadar büyük olduğu uzun süredir bir sır olarak kalmıştı

RU: Долгое время оставалось загадкой, почему синие киты, одни из самых крупных гигантских существ в мире, такие большие

5

TR: Bu ayakkabılar benim için çok büyük

RU: Эти туфли мне велики

6

TR: Üniversiteye başladığımda, büyük bir şehirde yaşıyordum ve bu benim için oldukça zor bir süreçti

RU: Когда я поступила в университет, я жила в большом городе, и для меня это был очень сложный период.

7

TR: Bilim adamı olan Murat, yıllarca bir laboratuvarda çalıştıktan sonra sonunda büyük bir keşif yaptı

RU: Мурат, ученый, наконец-то сделал великое открытие после долгих лет работы в лаборатории

8

TR: Sonunda, Zeynep'in albümü yayınlandı ve halk tarafından büyük bir ilgi gördü

RU: Наконец, альбом Зейнеп был выпущен и получил большое внимание со стороны общественности

9

TR: Bu benim hayatımda büyük bir değişiklik yarattı

RU: Это сильно изменило мою жизнь

10

TR: Seyahat ettiği her yerde, farklı kültürler ve insanlarla tanıştı ve bu da onu büyük bir şekilde etkiledi

RU: Везде, где он путешествовал, он встречал разные культуры и людей, которые оказали на него большое влияние

11

TR: Bir grup maceracı, büyük bir dağa tırmanmaya karar verirler

RU: Группа искателей приключений решила взобраться на большую гору

12

TR: Bu, genetik kodun anlaşılmasında büyük bir adım olacaktı

RU: Это стало бы важным шагом в понимании генетического кода

13

TR: Bitki koruma çalışmaları, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve doğal kaynakların korunması için büyük bir öneme sahiptir

RU: Мероприятия по защите растений имеют большое значение для устойчивого ведения сельского хозяйства и сохранения природных ресурсов

14

TR: Newton'un çalışmaları, modern bilimin gelişmesine büyük katkı sağladı

RU: Работы Ньютона внесли большой вклад в развитие современной науки

15

TR: Bu insanlar, birbirleriyle çok fazla konuşmuyorlardı ve büyük çoğunluğu kendi işleriyle uğraşıyordu

RU: Эти люди мало разговаривали друг с другом, большинство из них были заняты своими делами

16

TR: Bu kadar büyük bir vücudun besin alımı ve metabolizma açısından nasıl sürdürülebilir olduğu hala bir gizemdi

RU: До сих пор остается загадкой, как такое большое тело было устойчивым с точки зрения потребления питательных веществ и метаболизма

17

TR: Bu, modern toplumun gelişiminde büyük bir etkiye sahip oldu

RU: Это оказало большое влияние на развитие современного общества

18

TR: Başkalarına yardım etmek ona büyük bir mutluluk veriyordu

RU: Помощь другим приносила ему большое удовольствие

19

TR: Portakallar mandalinalardan daha büyüktür

RU: Апельсины больше мандаринов

20

TR: Mühendisler, daha hızlı işlemci, daha büyük ekran, daha yüksek çözünürlüklü kamera gibi özellikler için farklı bileşenlerin seçimi üzerinde çalıştı

RU: Инженеры работали над подбором различных компонентов для таких функций, как более быстрый процессор, больший экран, камера с более высоким разрешением

21

TR: Bu, NASA gibi büyük kuruluşlarla rekabet edebilecek bir şirket kurduğu anlamına geliyor

RU: Это означает, что он создал компанию, которая может конкурировать с такими крупными организациями, как NASA

22

TR: Fizikçiler, evrenin büyük ölçekli yapılarından atomaltı parçacıklara kadar her şeyi inceleyerek, doğanın temel yasalarını anlamaya çalışırlar

RU: Физики пытаются понять фундаментальные законы природы, изучая все - от крупномасштабных структур Вселенной до субатомных частиц.

23

TR: Dünya, Jüpiter, Mars ve Venüs gibi büyük gezegenlerin haricinde isimsiz yüzlerce gezegen olduğunu biliyordum

RU: Я знал, что, кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других

24

TR: Hayatımın büyük bir bölümü işle geçiyor

RU: Большую часть своей жизни я провожу на работе

25

TR: Altıncı gezegen beşincinin tam on katı büyüklüğündeydi

RU: Шестая планета была в десять раз больше предыдущей

26

TR: Eldivenler benim için çok büyük

RU: Эти перчатки мне очень велики

27

TR: Tesla, elektrikli araçların popülerleşmesine önemli bir katkı sağladı ve özellikle Model S gibi araçlarıyla büyük bir başarı elde etti

RU: Компания Tesla внесла значительный вклад в популяризацию электромобилей и достигла большого успеха, особенно с автомобилями, как Model S

28

TR: Zirvede, büyük bir mağara görürler

RU: На вершине они увидели большую пещеру

29

TR: Bu keşif, genetik biliminin ilerlemesi için büyük bir adım oldu

RU: Это открытие стало важным шагом вперед для развития генетической науки

30

TR: Bir gün, ülkenin başkentinde büyük bir çevre kirliliği skandalı ortaya çıktı

RU: Однажды в столице страны разразился крупный скандал, связанный с загрязнением окружающей среды

31

TR: Bu teklif, genç kız için çok büyük bir fırsattı ve kabul etti

RU: Это предложение было прекрасной возможностью для молодой девушки, и она приняла его

32

TR: Türkiye'de son yılların en büyük yolsuzluk skandalı, ülkenin en büyük bankalarından birinin ortaya çıktı

RU: Крупнейший коррупционный скандал последних лет в Турции разразился в одном из крупнейших банков страны

33

TR: Aşkım gün geçtikçe büyüyor

RU: С каждым днём моя любовь становится всё сильнее.

34

TR: Birçok oyun sergiledi ve her yerde büyük hayran kitlesi kazandı

RU: Он играл во многих пьесах и приобрел огромное количество поклонников повсюду

35

TR: Dans etmek onun için bir tutkuydu ve hayatının büyük bir bölümünü bu tutkusu için harcadı

RU: Танцы были ее страстью, и она посвятила этому увлечению большую часть своей жизни

36

TR: Büyüklerle çok vakit geçirdim

RU: Я долго жил среди взрослых

Учите турецкий с LINGOBOT 👀

Изучайте грамматику на сайте. Здесь нет рекламы и это бесплатно.

Используйте телеграм-приложение для пополнения словарного запаса.

Тренажер слов LINGOBOT построен на базе интервальной системы тренировок. Интервальный способ изучения слов позволяет раз за разом улучшать качество усвоения лексики, и спустя 1-2 месяца интенсивных занятий, начать применять словарный запас на практике. Стоимость платной подписки в телеграм — 380 рублей в месяц. Версия с ограничениями бесплатна.