Слово на турецком beklemek

beklemek[беклемек]
ждать

Buluşma noktasında seni bekliyorum

Я жду тебя в месте встреч

Başkalarının yardımlarını beklememelisiniz

Не ждите помощи от других

Beklediğimden gerçekten farklı

Это действительно отличается от того, что я ожидал

Çocuklar her gün bir an önce masal saatinin gelmesini bekleyip koşa koşa Ayşe teyzenin evine giderlermiş

Каждый день дети спешили в дом тети Айше, ожидая, что время сказки наступит как можно скорее.

O gece hiçbirinin gözüne uyku girmemiş ve bir an önce sabah olmasını beklemişler

В ту ночь никто из них не сомкнул глаз и ждал наступления утра

Turizm sektörü, turist sayısının artmasıyla birlikte işletmelerinin kazançlarının da artmasını bekliyor

Туристический сектор ожидает, что доходы его предприятий увеличатся с ростом числа туристов

Ancak hayatı, beklediğinden daha zor hale geldi

Но его жизнь оказалась сложнее, чем он ожидал

Ancak, o sessizce bekledi ve kendine gelmeye çalıştı

Однако он спокойно ждал и пытался прийти в себя

Ahmet, rekabetin artması ve müşteri beklentilerinin yükselmesi nedeniyle sürekli olarak kendisini geliştirmek zorunda kaldı

Ахмету приходилось постоянно совершенствоваться в связи с растущей конкуренцией и повышением ожиданий клиентов

Bu üç insanın hayatı bir gün beklenmedik bir şekilde kesişti

Жизни этих трех людей неожиданно пересеклись в один прекрасный день

Yeni tasarım, beklenenden daha hızlı, daha verimli ve daha güvenilir bir şekilde çalışıyordu

Новая конструкция работала быстрее, эффективнее и надежнее, чем ожидалось

Bu beklenmedik misafir, evin sıradan rutinini tamamen değiştirecekti

Этот неожиданный гость полностью изменил привычный уклад жизни в доме