Слово на турецком bazı

bazı[базы]
некоторый

Bazı erkekler boxer giymeyi tercih eder

Некоторые мужчины предпочитают носить боксёры

Bazı yerlerde kayalar kaygan olduğu için tırmanmaları zorlaşır

В некоторых местах скалы скользкие и трудные для подъема

Bazı yerlerde ise dik yamaçları tırmanmak zorundadırlar

В некоторых местах им приходится взбираться по крутым склонам

Hayatımda bazı zorluklar da yaşadım elbette

В моей жизни, конечно, были трудности

Bir gün, bazıları şehre göç etmeye karar verdi ve ailelerinden ayrılmak zorunda kaldılar

Однажды некоторые из них решили переехать в город, и им пришлось оставить свои семьи

Ancak bazıları para kazanmak için yasadışı işlere bulaşmaya başladılar ve toplumdan dışlandılar

Однако некоторые из них стали заниматься незаконной деятельностью, чтобы заработать деньги, и были изгнаны из общества

Sonuçta, bazıları yaptıklarından pişmanlık duyarak hayatlarını değiştirmeye karar verdiler ve yeni bir başlangıç yapmak için fırsat aradılar

В результате некоторые сожалели о содеянном, решили изменить свою жизнь и искали возможность начать все сначала

Bazıları, diğer kültürlerle uyum sağlamakta zorluk çekiyordu ve ayrımcılıkla karşılaşıyordu

Некоторые испытывали трудности с интеграцией в другие культуры и сталкивались с дискриминацией

Üniversite yıllarım boyunca, birçok sergide yer aldım ve bazı ödüller kazandım

В университетские годы я принимал участие во многих выставках и получил несколько наград

1785 yılında, İngiliz kimyager Joseph Priestley, karbondioksit gazını bazı maddelerin üzerinde uygulayarak, oksijen gazını keşfetti

В 1785 году английский химик Джозеф Пристли открыл газ кислород, применив газ углекислый газ к некоторым веществам

Bombardıman edilen ışınların çoğu folyodan geçti ancak bazıları folyonun yönünü değiştirdi veya geri yansıdı

Большинство лучей прошли через фольгу, но некоторые отклонились или отразились обратно

Copernicus'un modeli, zamanının standart düşüncesine aykırıydı ve bazı insanlar tarafından eleştirildi

Модель Коперника противоречила стандартному мышлению его времени и была раскритикована некоторыми людьми

Bakteriler, çeşitli hastalıkların nedeni olarak bilinir, ancak bazı bakteriler sağlığımız için son derece faydalıdır

Бактерии известны как причина различных заболеваний, но некоторые бактерии чрезвычайно полезны для нашего здоровья

Bazı kanserler yavaş büyür ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilirken, bazıları hızla büyür ve tedavisi zor olabilir

Некоторые виды рака растут медленно и поддаются лечению, если их обнаружить на ранней стадии, в то время как другие растут быстро и с трудом поддаются лечению

Fakat bazı doğal afetler özellikle belirli bölgelerde daha sık görülür

Однако некоторые стихийные бедствия чаще происходят в определенных регионах