Слово на турецком başarı

başarı[башары]
успех, достижение

Ayşe, kendine güveni ve cesareti sayesinde her zorluğu aşmayı başardı

Айше смогла преодолеть все трудности благодаря своей уверенности в себе и смелости

Ancak, yüksek mevkisindeki başarısı, onun kişisel hayatını olumsuz etkiliyordu

Однако успех на высоком посту негативно сказался на его личной жизни

Zeynep, kısa sürede ünlü bir şarkıcı haline geldi ve müzik kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı

Зейнеп за короткое время стала известной певицей и добилась немалых успехов в своей музыкальной карьере

Sonunda, Murat'ın icadı başarıya ulaştı ve ülke genelinde büyük ilgi gördü

В итоге изобретение Мурата имело успех и вызвало большой интерес по всей стране

Bu başarı, onun için sadece bir icadın başarısı değil, aynı zamanda hayallerine ulaşmanın da bir göstergesi oldu

Для него этот успех был не только успехом изобретения, но и показателем достижения его мечты

Bir türlü istediği başarıyı elde edemiyormuş

Он не смог добиться успеха, которого хотел

Başarısı tüm çevresinde konuşulur olmuş

О его успехе заговорили все жители района

Tesla, elektrikli araçların popülerleşmesine önemli bir katkı sağladı ve özellikle Model S gibi araçlarıyla büyük bir başarı elde etti

Компания Tesla внесла значительный вклад в популяризацию электромобилей и достигла большого успеха, особенно с автомобилями, как Model S

SpaceX, ilk özel şirket olarak insanlı bir uzay aracını uluslararası uzay istasyonuna gönderdi ve birçok fırlatma başarısı elde ett

SpaceX стала первой частной компанией, отправившей пилотируемый космический корабль на международную космическую станцию, и добилась многих успехов в запусках

Bu başarı, şirketin dikkatini çekti ve yeni işlemci ticari bir ürün olarak piyasaya sürüldü

Этот успех привлек внимание компании, и новый процессор был выпущен в качестве коммерческого продукта