Слово на турецком bulunmak

bulunmak[булунмак]
быть, находиться, располагаться

Neyse, mesleğim gereği , yaşamım boyunca birçok önemli insanla bir arada bulundum

На своем веку я много встречал разных серьезных людей

Ayşe teyze anlattığı her masalı evinde bulunan masal battaniyesi sayesinde öğrenir çocuklara da öğrendiği bu masalları anlatırmış

Тетя Айше выучила каждую сказку благодаря сказочному одеялу в своем доме и рассказывала эти сказки своим детям

Bir rivayete gören Mervin Dağının en tepesinde tek bir çiçek bulunmaktaymış

По слухам, на вершине горы Мервин был один цветок

Köyde bir huzursuzluk ve sürekli bir kavga hali bulunmaktaymış.

В деревне царили беспорядки и постоянные бои

Oyun oynadıkları sokakta işe kocaman bahçeli bir ev bulunuyormuş

На улице, где они играли, стоял дом с большим садом

Kazanın nedeni o dakikalarda şehir içinde bulunan yoğun trafik nedeniyle aracın sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi oldu

Причиной аварии стало то, что водитель автомобиля потерял контроль над машиной из-за интенсивного движения в городе в то время

Ayrıca, şehir merkezindeki endüstriyel atıkların daha iyi yönetilmesi ve çevreye daha az zararlı çözümler bulunması gerekmektedir.

Также существует необходимость более эффективного управления промышленными отходами в центре города и поиска решений, менее вредных для окружающей среды

Ancak köyde doktor bulunmuyordu ve şehre gitmeleri gerekiyordu

Однако в деревне не было врача, и им пришлось ехать в город

Komşuları, kadına geçici olarak evlerinde kalması için tekliflerde bulundular

Соседи предложили женщине временное жилье в своем доме

Öğretmenlerim bana sık sık öğrenme hırsım ve merakım için övgüde bulunurlardı

Мои учителя часто хвалили меня за стремление и любопытство к учебе

İnsanlar, tarihin çeşitli dönemlerinde farklı keşifler yaparak bilime katkıda bulundular

Люди внесли свой вклад в развитие науки, сделав различные открытия в разные периоды истории

Radyoaktif maddeler, doğal olarak bulunan elementlerin yanı sıra, yeni sentezlenen maddelerde de bulunabilirdi

Радиоактивные вещества могут содержаться как в элементах природного происхождения, так и в недавно синтезированных веществах

Eğer bir elektron yüksek enerjili bir yörüngede bulunuyorsa ve daha düşük enerjili bir yörüngeye geçerse, enerji farkı ışık olarak yayılır

Если электрон находится на высокоэнергетической орбите и переходит на орбиту с более низкой энергией, разница энергий излучается в виде света

Tedaviler arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyasyon terapisi, hedefli tedaviler ve immünoterapi gibi yöntemler bulunmaktadır

Лечение включает хирургию, химиотерапию, лучевую терапию, целевую терапию и иммунотерапию

Bu kitap, İngiltere'de bulunan bitki türlerini ayrıntılı bir şekilde açıklıyordu

В этой книге подробно описаны виды растений, встречающиеся в Англии

Bu amaçla, öncelikle İngiltere'deki botanik bahçelerinde bulunan bitkileri inceleyerek başladı

С этой целью он начал с изучения растений в ботанических садах Англии