bağlamak

bağlamak

связать, соединить

Üzüm bağlarına kadar yürüyebilirim

Я отправляюсь на прогулку и дохожу до виноградника

Aile fertleri birbirlerine çok bağlıymış

Жила одна семья. Члены семьи были очень близки друг к другу

DNA'nın iki sarmallı yapısını, A-T ve C-G gibi baz çiftleri arasındaki hidrojen bağları sayesinde açıkladılar

Они объяснили двухцепочечную структуру ДНК водородными связями между парами оснований, такими как A-T и C-G