Слово на турецком az

az[аз]
мало, немного

Aslında insanlar Dünyada pek az yer işgal ederler

Люди занимают на Земле не так уж много места

En azından bir saate daha ihtiyacımız var

Нам нужен хотя бы еще один час

Ancak o zamanlar Bitcoin henüz çok az biliniyordu ve garson ödemenin doğru şekilde yapılıp yapılmadığını bilmiyordu

Однако в то время биткоин был еще мало известен, и официант не знал, правильно ли был произведен платеж

Kimileri, suların tümüne sahip olmak istiyorlardı ve diğerlerinin sadece az miktarda su kullanmasına izin veriyorlardı

Одни хотели владеть всей водой и позволяли другим использовать лишь небольшое количество воды

Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve risklerin en aza indirilmesi için çalışmak önemlidir

Важно быть готовым к стихийным бедствиям и работать над минимизацией рисков