Слово на турецком ayrılmak

ayrılmak[айрылмак]
покидать, расставаться, расходиться

Ayriliyorum, hesabi alabilir miyim

Я уезжаю и хотел бы оплатить счета

Onlar için, bu kelimeler konuşmalarının ayrılmaz bir parçasıydı

Для них эти слова были неотъемлемой частью их речи

Adam, işten ayrıldıktan sonra, ailesiyle daha fazla zaman geçirme fırsatı buldu ve sağlığı da düzeldi

После ухода с работы мужчина смог проводить больше времени со своей семьей, и его здоровье улучшилось

İşten ayrılmış olmasına rağmen, başarılı bir kariyere sahip olması onun özgüvenini artırdı

Хотя он оставил свою работу, успешная карьера повысила его уверенность в себе

Adam köpeği serbest bırakmak zorunda kaldı ve ayrılmak için yola koyuldu

Мужчине пришлось отпустить собаку и отправиться в путь

Kimi kaçakçılık yapmış, kimi suç işlemiş, kimi de ailelerinden ayrılmış ve yollara düşmüştür

Некоторые занимались контрабандой, некоторые совершали преступления, некоторые оставляли свои семьи и отправлялись в путь

Bir gün, bazıları şehre göç etmeye karar verdi ve ailelerinden ayrılmak zorunda kaldılar

Однажды некоторые из них решили переехать в город, и им пришлось оставить свои семьи

Çift ayrılmak zorunda kaldı, ama birbirlerini asla unutamadılar

Пара была вынуждена расстаться, но они никогда не забывали друг друга

Zaman hızla geçti ve misafirin ayrılma vakti geldi

Время прошло быстро, и гостю пора было уходить