Слово на турецком atılmak

atılmak[атылмак]
броситься, кинуться, начать

Ancak bir gün, hayatının en büyük macerasına atıldı

Но однажды он отправился в величайшее приключение в своей жизни

Ahmet, genç yaşında okulunu bitirdikten sonra iş hayatına atıldı

Ахмет начал свой бизнес после окончания школы в юном возрасте

Bir zamanlar, iki arkadaş bir maceraya atılmaya karar verdiler

Однажды два друга решили отправиться на поиски приключений

Mezun olduktan sonra, iş hayatına atıldım ve kariyerime odaklandım

После окончания университета я начал деловую жизнь и сосредоточился на карьере

Kozmoloji, tarihsel olarak filozoflar tarafından araştırılmış olsa da, modern kozmolojinin temelleri 20. yüzyılda atılmıştır

Хотя космология исторически изучалась философами, основы современной космологии были заложены в 20 веке

1940'larda, elektronik bilgisayarların geliştirilmesiyle birlikte, modern bilgisayarların temelleri atılmaya başlandı

В 1940-х годах, с развитием электронных вычислительных машин, были заложены основы современных компьютеров