Слово на турецком artırmak

artırmak[артырмак]
повысить, увеличить

İşi büyüdükçe çalışan sayısını artırdı ve birçok yeni müşteri kazandı

По мере роста бизнеса он увеличил число сотрудников и приобрел много новых клиентов

İnsanların hayal ettikleri şeylerin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu gösterdi ve geleceğe dair umutlarımızı artırdı

Он показал, что можно реализовать то, о чем мечтают люди, и возродил наши надежды на будущее

Dünya çapında kullanılan güneş panelleri, yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmıştır

Солнечные панели, используемые во всем мире, увеличили использование возобновляемой энергии

Sigara içmek, alkol tüketmek, obezite, kötü beslenme, yetersiz fiziksel aktivite gibi faktörler kanser riskini artırabilir

Такие факторы, как курение, употребление алкоголя, ожирение, неправильное питание, недостаточная физическая активность могут повысить риск развития рака

Erken teşhis ve doğru tedavi ile kanser hastalarının yaşam kalitesi artırılabilir ve hayatta kalma şansları artırılabilir

Ранняя диагностика и правильное лечение могут улучшить качество жизни больных раком и повысить их шансы на выживание

Bilim, insanlığın yaşam kalitesini artırmak için de önemlidir

Наука играет важную роль и в улучшении качества жизни человечества

Ayrıca, batarya ömrünü artırmak için enerji yönetimi stratejileri üzerinde de yoğunlaşıldı

Также основное внимание уделяется стратегиям управления энергией для увеличения срока службы батареи

Evin içinde gülen yüzler, keyifli sohbetler ve beraber geçirilen anlar, evin sıcaklığını ve mutluluğunu artırdı

Улыбающиеся лица, приятные разговоры и моменты, проведенные вместе, наполняли дом теплом и счастьем