araştırma

araştırma

исследование

Yapılan araştırmalar, sürücünün alkol veya uyuşturucu kullanmadığını gösterdi

Расследование показало, что водитель не употреблял алкоголь или наркотики

Araştırmalar, İstanbul'daki kirlilik sorununun sağlık sorunlarına ve turizme zararlı olmasına neden olduğunu gösteriyor

Исследование показывает, что проблема загрязнения окружающей среды в Стамбуле вызывает проблемы со здоровьем и вредит туризму

İşte o zaman Ahmed, resmin gerçek sanat eseri olduğunu anladı ve genç kızı bulmak için araştırmaya başladı

Именно тогда Ахмед понял, что картина является настоящим произведением искусства, и начал поиски девушки

Araştırmacılar, adanın keşfinde birbirleriyle işbirliği yaparak harika bir zaman geçirdiler

Исследователи отлично провели время, сотрудничая друг с другом в исследовании острова

Araştırması sırasında, kavisli yüzeylerin ışığı nasıl yansıttığını keşfetti

В ходе своих исследований он обнаружил, как изогнутые поверхности отражают свет

Atom fiziği, kuantum mekaniği ve uzay araştırmaları gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir

Значительный прогресс был достигнут в таких областях, как атомная физика, квантовая механика и освоение космоса

Daha sonra, evrende yıldızlar ve gezegenlerin oluşumu hakkında araştırmalar yapıldı

Позже были проведены исследования по формированию звезд и планет во Вселенной

İlk uzay araştırmaları, II. Dünya Savaşı sırasında, Almanya'nın V-2 roketleriyle yapıldı

Первые космические исследования были проведены во время Второй мировой войны с помощью немецких ракет V-2

Mars ve diğer gezegenlere robotik araçlar gönderilerek araştırmalar yapılıyor

Роботизированные аппараты отправляются на Марс и другие планеты для проведения исследований

DNA molekülünün yapısı ve işlevi, insan genetiği, evrimsel biyoloji ve tıp gibi birçok alanda araştırmaları mümkün kıldı

Структура и функции молекулы ДНК позволили проводить исследования во многих областях, таких как генетика человека, эволюционная биология и медицина

Bugün, DNA keşfi hala birçok bilim adamı için araştırma konusudur

Сегодня изучение ДНК по-прежнему является предметом исследований для многих ученых

Bu araştırmalar, gelecekte belki de probiyotikler veya diğer tedavilerle bağırsak bakterilerinin dengesini sağlama yolları bulabileceğimize işaret ediyor

Это исследование позволяет предположить, что в будущем мы сможем найти способы восстановить баланс кишечных бактерий, возможно, с помощью пробиотиков или других способов лечения

Araştırmalar sırasında, Mars'ın geçmişinde sıvı suyun varlığına dair kanıtlar elde edildi

В ходе исследований были получены доказательства присутствия жидкой воды в прошлом Марса

Bu araştırmaların sonucunda, Mars'ın gelecekte insanlık için bir koloni gezegeni olup olmayacağına dair daha net bir fikir sahibi olacağız

В результате этих исследований мы получим более четкое представление о том, станет ли Марс планетой-колонией для человечества в будущем

Kullanıcıların ne istediğini ve uygulamanın nasıl çalışması gerektiğini anlamak için pazar araştırması yaptılar

Они провели исследование рынка, чтобы понять, чего хотят пользователи и как должно работать приложение

Ahmet, ekibiyle birlikte uzun bir araştırma ve geliştirme sürecine girdi

Ахмет вместе со своей командой прошел через долгий процесс исследований и разработок