Слово на турецком aramak

aramak[арамак]
искать, звонить

O halde sadece çocuklar ne aradıklarını biliyor

Одни только дети знают, чего ищут

Ali, uzak bir köyde büyümüş ve sürekli olarak maceralar aramış bir çocuktu

Али был мальчиком, который вырос в глухой деревне и всегда искал приключений

İş adamı da kazayı gördü ve hemen ambulansı aradı

Бизнесмен также увидел аварию и немедленно вызвал скорую помощь

Çoban, kayıp koyunu aramak için tekrar dağlara doğru yola çıktı

Пастух снова отправился в горы на поиски заблудшей овцы

Uzun süre boyunca koyunu aradı, ama sonuçta onu bulamadı

Он долго искал овцу, но в конце концов не смог ее найти

Sonuçta, bazıları yaptıklarından pişmanlık duyarak hayatlarını değiştirmeye karar verdiler ve yeni bir başlangıç yapmak için fırsat aradılar

В результате некоторые сожалели о содеянном, решили изменить свою жизнь и искали возможность начать все сначала

Birkaç gün boyunca ormanda hayatta kalmaya çalıştılar ve su ve yiyecek aradılar

В течение нескольких дней они пытались выжить в лесу, искали воду и еду

Bu sorulara cevap arayışı insanları bilime yönlendirdi ve bilim sayesinde evrenin ve dünya'nın oluşumuna dair daha detaylı bilgiler elde edildi

Поиск ответов на эти вопросы привел людей в науку, и благодаря науке была получена более подробная информация о формировании Вселенной и Земли