Слово на турецком anlayış

anlayış[анлайиш]
понимание

Artık herkes daha saygılı, anlayışlı ve yardımseverdi

Все стали более уважительными, понимающими и отзывчивыми

Bu çalışmaları sayesinde, güneş enerjisi panellerinde kullanılan malzemelerin seçiminde önemli bir rol oynayan ışık yansıması özelliği hakkında daha iyi bir anlayış kazandı

Благодаря этим исследованиям он лучше понял свойство отражения света, которое играет важную роль при выборе материалов, используемых в солнечных панелях

Bu tür örnekler, doğal dünyanın güzelliklerine ve karmaşıklığına dair bize daha fazla anlayış sağlar

Такие примеры дают нам большее понимание красоты и сложности мира природы

Bu keşif, evrenin yapısına ilişkin daha derin anlayışlar sağladı ve gezegenlerin hareketlerinin daha doğru bir şekilde tahmin edilmesine yardımcı oldu

Это открытие позволило глубже понять структуру Вселенной и более точно предсказать движение планет