Слово на турецком anlaşılmak

anlaşılmak[анлашылмак]
быть понятым

Her gezegende olduğu gibi, küçük prensin gezegeninde de yararlı ve zararlı bitkiler vardı anlaşılan

На планете Маленького принца, как на любой другой планете, растут травы полезные и вредные

Adam, o akşam çok eğlenmiş ve yeni arkadaşlarıyla çok iyi anlaşmış

В тот вечер мужчина очень веселился и прекрасно общался со своими новыми друзьями

Bilim insanları, doğanın ve evrenin daha iyi anlaşılması için çalışmalarını sürdürmektedirler

Ученые продолжают работать над более глубоким пониманием природы и Вселенной

Örneğin, genetik hastalıkların nedenleri artık daha iyi anlaşılmaktadır ve gen tedavisi gibi yeni tedavi yöntemleri geliştirilmiştir

Например, причины генетических заболеваний теперь лучше поняты, и были разработаны новые методы лечения, такие как генная терапия

Ancak, radyasyonun tehlikeli etkileri henüz tam olarak anlaşılmamıştı

Однако опасные последствия радиации еще не были полностью изучены

Bugün, radyasyonun etkileri daha iyi anlaşılmaktadır ve nükleer enerji, tıp ve diğer alanlarda kullanılmaktadır

Сегодня эффекты радиации лучше изучены и используются в ядерной энергетике, медицине и других областях