Слово на турецком anlamak

anlamak[анламак]
понимать

Bakalım onu gerçekten anlayabilecek miydi

Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает

Ne demek istediğini anlamamıştım, ama bir şey sormaım

Я не понял, но промолчал

Bu sırada çuvalın altını kesen çocuklarda yanılmadıklarını anlayarak masal battaniyesini çuvaldan almışlar

Тем временем дети, разрезавшие дно мешка, поняли, что не ошиблись, и достали из мешка сказочное одеяло

O, bir şeylerin ters gittiğini anladı ve panikledi

Он понял, что что-то не так, и запаниковал

O, güneşin yönünü takip ederek nereye gitmek gerektiğini anladı ve yola koyuldu

Следуя направлению солнца, он понял, куда идти, и отправился в путь

İlk başta, yabancı insanlar ve köylüler arasında bir dil engeli vardı ve birbirlerini anlamakta zorluk çekiyorlardı

Вначале между иностранцами и жителями деревни существовал языковой барьер, и им было трудно понимать друг друга

Kız, tiyatro sahnesindeki aktörlerin performansını izlerken, içindeki tutkunun ne olduğunu anladı: tiyatro yapmak istiyordu

Наблюдая за игрой актеров на театральной сцене, девочка поняла, что является ее настоящей мечтой: она хотела заниматься театром

Kadın, yangından sonra kasabanın birbirine kenetlenme gücünü daha iyi anlamıştı

После пожара женщина осознала всю силу сплоченности города

Liseye geçtiğimde, daha ciddi olmam gerektiğini anladım

Когда я перешел в среднюю школу, я понял, что должен быть более серьезным

İşte o zaman Ahmed, resmin gerçek sanat eseri olduğunu anladı ve genç kızı bulmak için araştırmaya başladı

Именно тогда Ахмед понял, что картина является настоящим произведением искусства, и начал поиски девушки

Paranın her şey olmadığını, dürüstlük ve vicdanın daha önemli olduğunu anladı

Он понял, что деньги - это еще не все, честность и совесть важнее

Bilim, insanların doğayı ve evreni anlamak için kullandığı sistematik bir yöntemdir

Наука - это систематический метод, используемый людьми для понимания природы и Вселенной

Bu, tıp alanında birçok hastalığın nedenlerini ve tedavilerini anlamak için önemli bir adımdı

Это был важный шаг в области медицины к пониманию причин и методов лечения многих заболеваний

Bu teknolojinin, insan beyninin işleyişini anlamak ve zihin-bilgisayar arayüzleri geliştirmek için kullanılabileceği umuluyor

Есть надежда, что эта технология может быть использована для понимания функционирования человеческого мозга и разработки интерфейсов "разум-компьютер"

Kimyacılar, malzemelerin özelliklerini anlamak için laboratuvar çalışmaları yaparlar

Химики выполняют лабораторные работы, чтобы понять свойства материалов