Слово на турецком anlam

anlam[анлам]
смысл, значение

Sözcükler yanlış anlamalara neden olurlar

Слова только мешают понимать друг друга

Bu kelimenin değişik anlamları vardır

У этого слова есть различные значения

Peter ne olduğunu anlamadan kendisini elleri ve kolları bağlı bir şekilde bulmuş

Прежде чем Питер осознал, что произошло, он обнаружил, что у него связаны руки

Bu fikir, hayatlarına bir kez daha anlam katmaya başladı

Эта идея вновь наполнила их жизнь смыслом

Hayatının daha anlamlı olduğunu hissetmeye başladı

Он почувствовал, что в его жизни появилось больше смысла

Birkaç kez iş değiştirdi ama hiçbirinde tam anlamıyla mutlu olamadı

Он несколько раз менял работу, но никогда не был полностью доволен

Her zaman çalışkan ve azimli biri olmuştu, ancak bu yeni ilişkisi sayesinde hayatındaki her şey daha anlamlı hale geldi

Он всегда был трудолюбивым и целеустремленным, но эти новые отношения сделали все в его жизни более значимым

Bu çalışması, günümüzde renklerin nasıl oluştuğunu ve ışığın nasıl hareket ettiğini anlamamızda büyük bir rol oynar

Эта работа играет важную роль в нашем сегодняшнем понимании того, как формируются цвета и как распространяется свет

Ancak, Avusturyalı bir biyolog olan Gregor Mendel, bitkilerin kalıtımı üzerine yaptığı çalışmalarla, kalıtımın nasıl işlediğini anlamamızda büyük bir rol oynadı

Однако Грегор Мендель, австрийский биолог, сыграл важную роль в нашем понимании того, как работает наследственность, благодаря своей работе о наследовании у растений