altında

altında

под (внизу)

Ali'nin babası, bir anda iflas etti ve aileleri büyük bir borç yükü altında kaldı

Отец Али внезапно обанкротился, и их семья оказалась в огромных долгах

Bu nedenle, su altındaki bitkilerin hayatta kalabilmek için oksijeni verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir

Поэтому подводные растения должны эффективно использовать кислород, чтобы выжить

Kökleri ise su altında kalır ve suyu bitkiye taşır

Корни остаются под водой и транспортируют воду к растению

Elmas, yerkabuğunun altında, milyonlarca yıl süren doğal süreçler sonucu oluşur

Алмазы образуются под земной корой в результате естественных процессов в течение миллионов лет

Suyun altında, mercan resiflerinin renk cümbüşüne tanık oldu

Под водой он наблюдал за буйством красок коралловых рифов