Слово на турецком altın

altın[алтын]
золото

Ali, elindeki altın saat ve pahalı kıyafetleriyle göz kamaştırıyordu

Али блистал своими золотыми часами и дорогой одеждой

Rutherford, deneyinde altın folyoları ince tabakalar halinde kesti ve bu tabakaları ince ışınlarla bombardıman etti

В своем эксперименте Резерфорд разрезал золотую фольгу на тонкие слои и бомбардировал эти слои тонкими пучками