alınmak

alınmak

обижаться, быть взятым, быть купленным

Umarız, bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemler alınır

Мы надеемся, что будут приняты необходимые меры для предотвращения подобных несчастных случаев

Ahmed, bu durumun dikkate alınması için pek çok yere başvurdu ancak her seferinde reddedildi

Ахмед несколько раз подавал апелляцию, чтобы это было принято во внимание, но каждый раз получал отказ

Bu haber, tüm şehir tarafından dikkate alındı ve inşaat şirketi, Ahmed'in iddialarını yalanladı

Эту новость подхватил весь город, и строительная компания опровергла обвинения Ахмеда

Albümün yayınlanması için gereken izinler alınırken ortaya çıkan bir dizi engel, Zeynep'i hayal kırıklığına uğrattı

Зейнеп была разочарована рядом препятствий, возникших при получении необходимых разрешений для выпуска альбома

Yükseklik ve ağır ekipman kullanımı gibi riskli faaliyetler için özel önlemler alındı

Были приняты специальные меры предосторожности при выполнении рискованных видов деятельности, таких как работа на высоте и использование тяжелого оборудования