Слово на турецком şaşırmak

şaşırmak[шашырмак]
удивляться

Yabancı adam şaşırmış ve balıkçının ne kadar mutlu olduğunu görmüş

Иностранец удивился, увидев, как обрадовался рыбак