Слово на турецком yardım etmek

yardım etmek[ярдым этмек]
помогать

Bana yardım eder mısınız?

Не могли бы вы мне помочь?

Hemen ihtiyarın halini hatırını sorup yardım edebileceği bir şey olup olmadığını sormuş

Он сразу же спросил старика о его самочувствии и поинтересовался, не может ли он чем-нибудь помочь

Peri, Ali'ye yardım etmek için orada olduğunu söyledi ve ona güç verdi

Пери сказала, что она была там, чтобы помочь Али и придать ему сил

Yolda, bir çiftçi onu görür ve ona yardım etmeye karar verir

По пути его видит фермер и решает помочь ему

Bu grupta, farklı topluluklardan insanlara yardım ediyorlardı

В этой группе они помогали людям из разных районов

Bu kez, Ali daha rahattı çünkü arkadaşlarına yardım ediyordu

На этот раз Али был более спокойным, потому что он помогал своим друзьям

Başkalarına yardım etmek ona büyük bir mutluluk veriyordu

Помощь другим приносила ему большое удовольствие

Diğerleri ise, yardım etmek için evinin yeniden inşa edilmesine yardımcı oldular

Люди, желая помочь, помогли заново отстроить его дом

Ancak, kasabadaki insanların birbirine yardım etme ruhu her zaman devam etti

Однако в городе навсегда сохранился дух взаимопомощи

Dünyanın dört bir yanındaki insanlara yardım etmek için seyahat etmeye başladı

Он начал путешествовать, чтобы помогать людям по всему миру

Bir araba kazasında yaralı halde yere düşen genç öğrenciye, yaşlı kadın koşarak yardım etti

Пожилая женщина побежала на помощь молодому студенту, пострадавшему в ДТП

Sonunda, insanlarla konuşmak ve onlara yardım etmek istediğimi fark ettim ve terapist olmak için eğitim almaya karar verdim

В конце концов, я поняла, что хочу разговаривать с людьми и помогать им, и решила пройти обучение на терапевта

Adam, köpeğe yardım etmek için durdu ve yaralarını temizleyip bandajlarını yaptı

Мужчина остановился, чтобы помочь собаке, очистил и перевязал ее раны

Emily ve James, masayı kurarak ve çeşitli yiyecekleri hazırlayarak annelerine yardım ederdi

Эмили и Джеймс помогали матери накрывать на стол и готовить различные блюда

Evdeki işleri paylaşarak birbirlerine yardım etmeyi öğrendiler

Они старались помогать друг другу, разделяя обязанности по дому