Слово на турецком ağalamak

ağalamak[ааламак]
плакать

Kendini çimenlerin üstüne bıraktı ve ağlamaya başladı

Он лег в траву и заплакал

Canan buna çok üzülmüş ve saatlerce ağlamış

Ханан был очень расстроен и плакал несколько часов

Bir gün gölün kenarında oldukça üzgün ve ağlamaklı oğlan kurbağa arkadaşlarını görmüşler

Однажды они увидели у озера своих друзей-лягушат, которые были очень грустными и заплаканными