Слово на турецком gözlemlemek

gözlemlemek[гёзлемлемек]
наблюдать

Gezginler, bu insanların yaşam biçimlerini, inançlarını ve geleneklerini gözlemlemeye başladılar

Путешественники стали наблюдать за образом жизни, верованиями и обычаями этих людей

Teleskoplar, uydu gözlemi ve diğer araçlar sayesinde, gökbilimciler evrende farklı nesneleri ve olayları gözlemleyebilirler

Благодаря телескопам, спутниковым наблюдениям и другим инструментам астрономы могут наблюдать различные объекты и явления во Вселенной

Prototipin gerçek dünya testlerinde, yüksek performansının yanı sıra düşük güç tüketimi ve ısı üretimi de gözlemlendi

Испытания прототипа в реальных условиях продемонстрировали его высокую производительность, а также низкое энергопотребление и тепловыделение