Слово на турецком yapabilmek

yapabilmek[япабильмек]
мочь

Artık Ali, dünyadaki her şeyi yapabilecek güçteydi ve köyündeki insanların sorunlarını çözebilecekti

Теперь Али мог делать все на свете и решать проблемы людей в своей деревне