Слово на турецком dua etmek

dua etmek[дуа этмек]
молиться

Yaşlı kadın, genç öğrencinin öğrenim hayatında başarılı olması için ona dua etti

Старая женщина молилась за молодого студента, чтобы он преуспел в учебе