Слово на турецком ağız

ağız[аыз]
рот, диалект

Mavi balinalar, plankton ve küçük deniz organizmalarını filtreleyerek beslendikleri için büyük bir ağız yapısına ve geniş bir boğaza sahiptirler

У синих китов большой рот и широкая глотка, поскольку они питаются планктоном и мелкими морскими организмами