Слово на турецком değiştirmek

değiştirmek[деиштирмек]
изменить (поменять)

Ama korkarım bu yakın ilişkiler bile benim onlar hakkındaki düşüncelerimi değiştirmedi

Я видел их совсем близко.: и от этого, признаться, не стал думать о них лучше.

Bu uçuşu değiştirmek isterim

Я бы хотел поменять рейс

Fikrini değiştirmene sebep olan neydi?

Что заставило тебя передумать?

Orada keşfettiği şeyler onun hayatını tamamen değiştirecekti

То, что он там обнаружил, полностью изменит его жизнь

Bu insanlar, bu durumun farkına vararak bir şeyler değiştirmeye karar verdiler

Эти люди осознали это и решили что-то изменить.

Bir gün, adam karar verdi ki hayatında bir şeyler değiştirmeliydi

Однажды он решил, что должен что-то изменить в своей жизни

Birkaç kez iş değiştirdi ama hiçbirinde tam anlamıyla mutlu olamadı

Он несколько раз менял работу, но никогда не был полностью доволен

Bu şekilde Aylin, hayatının en mutlu dönemlerini yaşadı ve tüm hayatını olumlu bir yönde değiştirdi

Таким образом, Айлин пережила самые счастливые времена в своей жизни и изменила всю свою жизнь в положительную сторону

Emre, seyahatleri sırasında birçok insanın hayatını değiştirdi

Эмре поменял жизнь множества людей во время своих путешествий

Hayatını değiştirecek bir icat yapmak istiyordu ve bunun için gece gündüz çalışıyordu

Он хотел сделать изобретение, которое изменит его жизнь, и работал для этого день и ночь

Murat, yaşadığı zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştı ve hayatını değiştiren bir icat yapmıştı

Мурат сумел преодолеть трудности и сделал изобретение, которое изменило его жизнь

Üniversiteye gitmeden önce, ailemle birlikte seyahat etmeye başladım ve bu benim hayatımı tamamen değiştirdi

Перед поступлением в университет я начал путешествовать со своей семьей, и это полностью изменило мою жизнь

Sonuçta, bazıları yaptıklarından pişmanlık duyarak hayatlarını değiştirmeye karar verdiler ve yeni bir başlangıç yapmak için fırsat aradılar

В результате некоторые сожалели о содеянном, решили изменить свою жизнь и искали возможность начать все сначала

Bu olay onların hayatlarını değiştirdi ve birbirleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı oldu

Это событие изменило их жизни и помогло им установить более прочную связь друг с другом

Bu birliktelik ve dayanışma, insanların birbirlerine karşı tutumlarını tamamen değiştirdi

Это единство и солидарность полностью изменили отношение людей друг к другу

Her zaman umutlu kaldım ve hayatımdaki her şeyi pozitif yönde değiştirmeye çalıştım

Я всегда сохраняла надежду и старалась изменить все в своей жизни в положительную сторону

Bombardıman edilen ışınların çoğu folyodan geçti ancak bazıları folyonun yönünü değiştirdi veya geri yansıdı

Большинство лучей прошли через фольгу, но некоторые отклонились или отразились обратно

Bu beklenmedik misafir, evin sıradan rutinini tamamen değiştirecekti

Этот неожиданный гость полностью изменил привычный уклад жизни в доме