Слово на турецком ağır

ağır[аыр]
тяжелый (по весу)

Sizde baş ağırısı için ilaç var mı?

У вас есть что-нибудь от головной боли?

Ağır yağmur yağışı, seyahat etmeyi zorlaştırdı

Сильный дождь затруднил движение

Yükseklik ve ağır ekipman kullanımı gibi riskli faaliyetler için özel önlemler alındı

Были приняты специальные меры предосторожности при выполнении рискованных видов деятельности, таких как работа на высоте и использование тяжелого оборудования